Spoločnosť IXTENT obhájila partnerstvo so spoločnosťou OpenText v kategórii RESELLER a SUPPORT pre Českú a Slovenskú republiku.

Spoločnosť IXTENT je partnerom spoločnosti OpenText už od roku 2004, posledné štyri roky si drží silnú pozíciu partnera operujúceho v regióne CEE s presahom do regiónu DACH. Partnerstvo sa týka týchto oblastí: Enterprise Content Management, Business Process Management a Customer Experience Management.

Status „Silver partner“ je ideálny pre partnerov, ktorí aktívne predávajú riešenia OpenText. Typicky pre väčšie firmy so schopnosťou obsluhovať klientov v národnom alebo globálnom meradle. Táto úroveň partnerstva implikuje zvýšenú podporu zo strany spoločnosti OpenText výmenou za silný záväzok spolupracovať v mnohých spoločných oblastiach.

Čo spoločnosti IXTENT umožňuje certifikácia Reseller? Program Reseller je navrhnutý tak, aby partnerom umožnil uvádzať na trh a predávať produkty a riešenia OpenText™ vrátane marketingovej, predajnej a technickej podpory zo strany výrobcu softvéru. Od partnerov sa za to požaduje, aby dosahovali ročné objemy predaja licencií, absolvovali spoločné marketingové aktivity a prešli technickými a produktovými školeniami.

Program Support partner je určený pre vybraných partnerov spoločnosti OpenText, ktorí sú schopní poskytovať podporu koncovým používateľom systému a zároveň spĺňajú päť kritérií:

  • pôsobnosť v regióne, kde nemá support spoločnosti OpenText svoje zastúpenie,
  • jazyková vybavenosť, ktorú spoločnosť OpenText neponúka,
  • ponúkajú strategickú výhodu pre spoločnosť OpenText,
  • zapájajú sa do vzťahu „nezávislý softvérový predajca“ so spoločnosťou OpenText,
  • súhlasia s podmienkami podpory koncového používateľa, ktoré spoločnosť OpenText nemôže prevziať priamo.