OpenText, globálny líder v riadení podnikových informácií, oznámil, že bol menovaný za lídra v Gartnerovom magickom kvadrante za rok 2018 v službách pre správu podnikového obsahu.

„Vízia inteligentného a prepojeného podniku je zakorenená v našom dlhoročnom vedúcom postavení na trhu v oblasti správy podnikového obsahu. Vzhľadom na to, že spoločnosti môžu využiť potenciál umelej inteligencie, automatizácie a internetu vecí, hodnota podniku a objem dát sa rýchlo zvyšujú,“ povedal Mark J. Barrenechea, podpredseda predstavenstva, CEO a CTO, OpenText. „OpenText výrazne investuje do tejto vízie a jeho zákazníci naďalej ťažia z našej investície do cloudu, nášho živého partnerského ekosystému a pokračujúceho záväzku vyvíjať nové a inovatívne aplikácie.“

Mark J. Barrenechea pokračoval, „sme presvedčení, že prieskum trhu spoločnosti Gartner je dôležitým momentom pre zohľadnenie dynamického sektora a tento rok sa nijako nelíši. Pokračujúce uznanie od spoločnosti Gartner ako jednej z najdôveryhodnejších analytických skupín na svete je obrovskou pýchou pre OpenText, našich zamestnancov a našich partnerov.“ Rok 2018 je druhý rok v rade, čo sa OpenText umiestnil ako líder platforiem pre obsahové služby. Spoločnosť bola menovaná v magickom kvadrante Gartner pre správu podnikového obsahu počas dvanástich po sebe idúcich rokov.

Platformy OpenText Enterprise Information Management a OpenText Content Services pomáhajú organizáciám ľahko pristupovať k dôležitému obchodnému obsahu – kedy, kde a ako je potrebné. OpenText umožňuje spoločnostiam spojiť obsah s ich digitálnym podnikaním a urýchliť tak produktivitu, zlepšiť riadenie a začať digitálnu transformáciu.