OpenText je opäť lídrom v magickom kvadrante. Jeho rozšírená platforma ECM rieši väčšinu funkčných požiadaviek obsahových služieb. Zameriava sa hlavne na integrácie s poprednými aplikáciami na automatizáciu procesov a dodržiavanie zásad správy a riadenia.

Jeho zákazníkmi bývajú podniky z odvetví finančných služieb, verejného sektora a energetiky. Tí najčastejšie využívajú aplikácie pre obsahové služby, medzi ktoré patrí: Vendor Invoice Management pre riešenie SAP, Contract Center na správu životného cyklu zmluvy a Extended ECM pre SAP SuccessFactors na správu HR dokumentov.

OpenText nanjnovšie pridal možnosti kontajnerovej implementácie, aby umožnil organizáciám nasadzovať riešenia obsahových služieb lokálne alebo vo verejnej alebo súkromnej cloudovej infraštruktúre. Poskytuje tiež hostovanú ponuku spravovaných služieb – naďalej investuje do multitenantných funkcií SaaS.

Nová vízia OpenTextu spočíva v tom, že platforma Extended ECM poskytuje rozšírené možnosti pracovného toku a správy obsahu a prináša tomuto obsahu ďalší kontext. Extended ECM sa môže napríklad integrovať s Microsoft Office 365 na prístup a centrálnu správu obsahu zákazníkov v prostredí Microsoft Teams.

OpenText má silné globálne pokrytie a rozsiahly ekosystém viac ako 600 medzinárodných partnerov na implementáciu a podporu nadnárodných klientov. Vďaka dlhodobému partnerstvu so spoločnosťou SAP a stratégii akvizície podľa trhového podielu sa firma stala jednotkou v podiele na trhu CSP.

Stanete sa jedným zo spokojných používateľov platformy OpenText aj vy? Kontaktujte nás pre viacej informácií na sales@ixtent.com.