V dnešnom technicky vyspelom svete sa od organizácií očakáva, že budú schopné zaistiť jednoduchý prístup k dokumentom bez ohľadu na typ súboru alebo zariadenia, ktoré používajú. Zároveň chcú podnikatelia chrániť svoj firemný obsah pred neoprávneným prístupom, úpravami a sťahovaním nepovolanými osobami.
Ako môžu organizácie nájsť rovnováhu medzi dostupnosťou a bezpečnosťou svojich súborov? Riešenie je jednoduché – využitím Bravy! od OpenTextu. Tento nástroj poskytuje prístup k obsahu prakticky vo všetkých formátoch – vrátane PDF súborov, dokumentov Microsoft Office, obrazových súborov, výkresov CAD, 3D modelov a dokonce i videoklipov – tak, aby nebolo možné upravovať alebo sťahovať zdrojový súbor. Umožňuje pracovníkom zobraziť obsah, ktorý potrebujú, spolupracovať s kolegami či externými subjektami, a to všetko v rámci obchodných pravidiel a dodržiavania predpisov o bezpečnej práci s internými dokumentami.

Užívatelia môžu pridávať poznámky a spolupracovať pomocou nástrojov na editovanie, ktorými produkt Brava! disponuje. Môžu vytvárať nové súbory ako PDF alebo TIFF – spracovávať citlivé informácie v novom súbore – jednoducho ich zdieľať s externými príjemcami a pridávať svoje elektronické podpisy.

Prispôsobiteľnosť, škálovateľnosť a minimálne požiadavky na školenie užívateľov umožňujú rýchle nasadenie a používanie softvéru v akomkoľvek podnikovo prostredí. Softvér vylučuje nutnosť inštalácie natívnych aplikácií na každej pracovnej ploche a je kompatibilný so všetkými hlavnými webovými prehliadačmi, takže funguje na počítačoch, PC Mac a na väčšine smartphonov a tabletov.

OpenText Brava! umožňuje:

  • Zvýšenie prevádzkovej efektivity a úspory nákladov využitím jednej aplikácie na prehliadanie a spoluprácu vo všetkých dokumentoch
  • Rýchlejšie preskúmanie a schvaľovanie dokumentov, skracuje časy ich zpracovania, projekty sú vďaka tomu rýchlejšie
  • Umožňuje ochranu citlivých informácií a splňuje požiadavky na zabezpečenie dát z hľadiska nariadenia GDPR

Príklady z praxe:

Firemný telefónny zoznam

  • Možnosť redigovať citlivé údaje (nástroj pre hromadné začiernenie telefónnych čísiel (e-mailov/dátumov narodenia) na zozname zamestnancov, naopak vybrané kontakty sa môžu v súbore ponechať (keď chceme kolegovi poskytnúť len určité kontakty)

Zdravotníctvo – lekárske správy

  • Možnosť editácie pomocou skriptov – je možné zmazať rôzne údaje pacienta, ktoré nechceme poskytnúť tretej strane)

Video – práca so systémom

Ukážka upraveného dokumentu

Brava! je popredný univerzálny prehliadač na riadenie podnikového obsahu (ECM), obsahuje robustnú sadu funkcií a istotu bezproblémovej integrácie do systémov ECM, vrátane: OpenText Content Suite, Microsoft SharePoint, OpenText Documentum Webtop, D2, IBM FileNet a Content Navigator.

Požiadajte nás o riešenie Brava! ešte dnes, naši konzultanti vám pripravia riešenie kompatibilné s GDPR práve pre váš biznis.