29.11. 2017 sa konala v hoteli Four Seasons Prague panelová diskusia organizovaná Kanadskou obchodnou komorou. Zúčastnilo sa jej približne 25 hostí, menovite zástupcovia spoločnosti Export Development Canada – EDC, GZ Media, IXTENT, Hrubý & Buchvaldek, advokátska kancelária, Ministerstvo priemyslu a obchodu, Veľvyslanectvo Kanady v Českej republike a ďalší. Táto akcia bola poslednou akciou Kanadskej obchodnej komory pre rok 2017.