Spýtali sme sa za vás Sue Reynolds, regionálnej marketingovej riaditeľky pre oblasť severnej Európy v spoločnosti OpenText…

Ako hodnotíte tohtoročnú Innovation Tour v Londýne?

Bola vynikajúca! Akcia typu Innovation Tour je skvelou príležitosťou pre našich zákazníkov a partnerov, aby sa spolu stretli , zdieľali svoje poznatky a zároveň pre nás na získanie spätnej väzby, ktorá nám umožňuje im poskytnúť najnovšie trendy z OpenTextu. Akcia v Londýne mala veľkú návštevnosť, za čo sme veľmi radi.

Ktorá z prednášok zaujala publikum najviac?

Najväčšie publikum mal Mark Barrenechea, náš CEO a CTO, s inžinieringom EVP, Muhi Majzoub s VP Cloud Services a Savinay Berry – všetci zdieľali kľúčové novinky z OpenTextu.
Ale aj v menších tématických sálach zazneli mimoriadne zaujímavé relácie, napríklad na tému ECM či GDPR.

Aké bolo zloženie účastníkov tohtoročnej tour?

Účastníci boli väčšinou zákazníci, menšia skupina partneri. Na akcii sa taktiež objavila hŕstka médií.

Aký je prínos tejto akcie pre účastníkov?

Innovation Tour informuje zákazníkov a partnerov o víziách a plánoch OpenTextu pre nadchádzajúce roky. Preberajú sa tu i prípadové štúdie jednotlivých zákazníkov, ktoré sa podrobne zameriavajú na rôzne oblasti riešenia, slúžia nazdieľanie informácií a osvedčených postupov, ktoré organizáciám pomáhajú čo najlepšie využiť produkty OpenText.

Aké ďalšie projekty pripravujete?

Po Innovation Tour nasleduje príprava OpenText Enfuse, v súčasnej dobe pracujeme na blížiaci sa Enterprise World 2018.

Je niečo, čo by ste chceli povedať čitateľom/zákazníkom spoločnosti IXTENT/OpenText v Českej a Slovenskej republike?

Ak budete mať v blízkej dobe príležitosť zúčastniť sa OpenText Innovation Tour, určite ju využijte a príďte!