Tlačové správy & Novinky

PF 2018 18. 12. 2017

Migrácia databázy ORACLE na databázu MSSQL a inovácia Content Servera ve spoločnosti Conseq 12. 12. 2017

Conseq Investment Management, a.s. je významným a verným zákazníkom spoločnosti IXTENT. Počas niekoľkoročného obdobia spolupráce tu bolo realizovaných viacero projektov vedúcich k efektívnejšej práci s dokumentmi a informáciami v nich obsiahnutými. Jedným z posledných významných projektov bola migrácia databázy Oracle na databázu MSSQL a inovácia Content Servera.

Nové softvérové verzie 11. 12. 2017

Opäť Vám prinášame aktuálny prehľad vybraných softvérových produktov OpenText.

Nová verzia Kofax Capture 07. 12. 2017

K dátumu 31. októbra 2017 bola vydaná nová majoritná verzia produktu Kofax Capture (teda verzia 11).

Svetový gigant v predaji liekov, spoločnosť Alliance Healh Care, inovoval správu faktúr prostredníctvom spoločnosti IXTENT 06. 12. 2017

Spoločnosť Alliance Health Care, ktorá pokrýva 80 % svetového trhu s liečivami, sa rozhodla pre modernizáciu spôsobu evidencie, spracovania a obehu faktúr. Túto inováciu realizovala spoločnosť IXTENT, ktorá je pre implementáciu riešenia na platforme OpenText Vendor Invoice Management overenou voľbou.