Spoločnosť EUROPAPIER Slovensko prešla na najnovšiu verziu OpenText 16

Ďalšia významná spoločnosť sa rozhodla pre prechod na najnovšiu verziu archivačného servera, a síce spoločnosť EUROPAPIER Slovensko, s.r.o.

Koniec podpory staršej verzie archivačného servera, ktorú táto spoločnosť využívala, bolo podnetom k tomu, že vedenie spoločnosti rozhodlo o prechode na najnovšiu verziu ponúkanú spoločnosťou OpenText. Okrem inovácie na najnovšiu verziu prebehla aj inovácia skenovacích staníc a inovácia jedného modulu v SAP-e, aby bola zaistená bezchybná integrácia medzi systémami.  Všetka inovácia vykonávaná spoločnosťou IXTENT trvala necelé dva mesiace.