Spoločnosť IXTENT dnes zaisťuje pre akciovú spoločnosť ŠKODA AUTO všetku podporu technológií OpenText aj Readsoft. Hlavným cieľom služby je zaistiť bezproblémový a stabilný chod celého aplikačného riešenia. Spolupráca trvá už od roku 2012, kedy IXTENT úspešne realizoval inováciu existujúcich produktov a prostredia OpenText. V roku 2014 potom IXTENT nahradil aj pôvodného dodávateľa služieb podpory pre prostredie Readsoft.

Zákazník

Škoda Auto je súčasťou nemeckého koncernu Volkswagen. Prevádzkuje tri výrobné závody v Česku a zamestnáva v nich zhruba 30 000 ľudí. Vyrába taktiež v Číne, Rusku, na Slovensku a v Indii, väčšinou prostredníctvom koncernových partnerstiev, a ďalej na Ukrajine a v Kazachstane v spolupráci s miestnymi partnermi. V roku 2016 dodala Škoda Auto zákazníkom celosvetovo 1 127 700 áut, tretí rok po sebe vyše milión vozidiel.

Riešenie

Od roku 2012 zaisťuje spoločnosť IXTENT podporu technológií OpenText. Spolupráca začala úspešnou inováciou existujúceho prostredia a teraz pokračuje spokojnou spoluprácou vo forme podpory riešenia.
Špecialisti spoločnosti IXTENT pravidelne kontrolujú chod aplikácie a proaktívne vyhľadávajú prípadné náznaky nestability či neštandardného správania aplikácie. Pružne reagujú na všetky požiadavky zadané zákazníkom či dohľadovým systémom vrátane zmenových požiadaviek a analýz na optimalizáciu zmien. V záujme zachovania bezproblémového chodu aplikácie sa pravidelne vykonávajú aj údržbové zásahy zamedzujúce potenciálnym pádom systému.
ŠKODA AUTO a.s. má navyše, iba pre svoje potreby správy prostredia OpenText, vyhradeného jedného konzultanta spoločnosti IXTENT. Ten sa sústredí na analýzu možností budúceho rozvoja prostredia a jeho úpravu na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Od roku 2013 zaisťuje spoločnosť IXTENT rovnakou formou podporu technológií ReadSoft (dnes Kofax). Ide o riešenie, ktoré ponúka komplexné spracovanie faktúr, od príjmu faktúr v papierovej podobe až po prenesení do ERP systému. Ročne ide o spracovanie zhruba 400 000 faktúr spoločnosti ŠKODA AUTO. Z dôvodu značného vyťaženia riešenia sa tak kladie dôraz na jeho bezproblémovú funkčnosť.

Spravované produkty:

OpenText Enterprise Scan – Nástroj na digitalizáciu prijatých faktúr a triedenie faktúr podľa čiarových kódov.
Kofax VRS – Riešenie zaisťuje optimalizáciu získaných skenov a kvality obrazu.
OpenText Document pipeline – Pipelines slúžia na sprostredkovanie naskenovaných obrazov pre OCR riešenie, taktiež zaisťujú archiváciu získaných dát a prenos vydolovaných dát do ERP systému.
Readsoft Invoices – Produkt je určený najmä na dolovanie dát zo získaných faktúr.
OpenText Archive server – Riešenie na bezpečnú archiváciu dát.

Činnosti poskytované spoločnosťou IXTENT pre ŠKODA AUTO a.s.:

 • Inovácia všetkých komponentov na minimálnu úroveň verzie podporovanej výrobcom
 • Migrácia archívnych dát medzi pobočkami
 • Rozšírenie riešenia na spracovanie faktúr pre dcérske spoločnosti koncernu Volkswagen AG
 • Školenie koncových používateľov, technické školenia administrátorov
 • Komplexná podpora riešenia formou aplikačnej podpory

Základné služby aplikačnej podpory OpenText:

 • Každodenná kontrola prostredia s cieľom odhaliť potenciálne riziká a predchádzať chybám či výpadkom systému
 • Mesačný reporting archivácie
 • Podpora pre komunikáciu archívu s úložiskom
 • Dostupnosť podpory prostredníctvom Helpdesk/Hotline
 • Garancia zmluvných reakčných časov
 • Prioritný servis, garantovaná dostupnosť skúsených profesionálov znalých konkrétneho aplikačného riešenia
  u daného zákazníka a možnosť zjednodušeného procesu objednania akýchkoľvek potrebných služieb
 • Udržanie vzťahu s dodávateľom aplikačného riešenia a zachovanie znalostí o konkrétnom nastavení systému, čo výrazne zvyšuje efektivitu v prípade akýchkoľvek budúcich úprav

V rámci samostatných projektov boli pre ŠKODA AUTO a.s. a VW Group vykonané nasledujúce činnosti:

 • Návrh, inštalácia a podpora archivačného systému od OpenText pre celú VW Group
 • Inovácia celého riešenia z verzie 10.1.1 na 10.5 pre ŠKODA AUTO
 • Zálohovanie dokumentov na sekundárne úložisko pre ŠKODA AUTO
 • Migrácia dokumentov medzi databázami pre obe prostredia
 • Analýza a riešenie problémov s automatizovaným spracovaním a archiváciou dokumentov (DP) pre SKODA AUTO

Zhrnutie

Aplikačná podpora spoločnosti IXTENT zaisťuje maximálny dohľad nad spravovaným prostredím, snaží sa predchádzať problémovým stavom a výpadkom systému, minimalizuje stavy zníženého výkonu riešenia. Pre dodanie služieb sú pre zákazníka vyhradení vhodní špecialisti. Tí riešia všetky požiadavky na rozvoj či úpravu prostredia podľa stanovených časových limitov. Spravované riešenie je tak plne funkčné v parametroch stanovených zákazníkom.