Česká a rakúska divízia spoločnosti EvoBus zaviedli elektronický systém spracovania sťažností zákazníkov, aby zefektívnili svoje služby v tejto oblasti voči koncovým klientom a zároveň vyhoveli blížiacim sa legislatívnym zmenám z oblasti GDPR.

Implementácia tzv. Claim Managementu v EvoBuse bola veľmi citlivou témou, keďže priamo afektuje vzťah spoločnosti s jej klientmi. Vyžadovala teda veľké množstvo úprav na mieru zákazníka tak, aby proces presne zodpovedal interným štandardom. Výsledkom prispôsobenia už etablovanej DMS platformy OpenText Content Suite je používateľsky prívetivá aplikácia formulárového typu, ktorá po rýchlom zadaní vstupných údajov funguje ďalej automatizovane. Tento sofistikovaný program dokáže zaznamenávať každý krok používateľa vo vybavovaní žiadosti či sťažnosti. Každá žiadosť je následne veľmi podrobne auditovaná, výstupom systému je PDF report o celom priebehu (vy)riešenia žiadosti.

Na záverečnej prezentácii riešenia od spoločnosti IXTENT pre EvoBus bol prítomný aj pán Wolfgang Gmeiner – CFO rakúskeho EvoBusu, keďže český systém bude využívať taktiež rakúska sesterská spoločnosť. O výslednej podobe riešenia sa vyjadril veľmi kladne, podľa jeho slov je výstup tohto projektu presne to, čo od neho očakávali. Riešenie má veľký rozvojový potenciál, vďaka jeho modularite EvoBus rozhodne nezostane iba pri súčasnom stave.