Spoločnosť Alliance Health Care, ktorá pokrýva 80 % svetového trhu s liečivami, sa rozhodla pre modernizáciu spôsobu evidencie, spracovania a obehu faktúr. Túto inováciu realizovala spoločnosť IXTENT, ktorá je pre implementáciu riešenia na platforme OpenText Vendor Invoice Management overenou voľbou.

Kvôli zaisteniu implementácie procesu automatizovaného spracovania prichádzajúcich faktúr bolo treba obohatiť bežnú funkcionalitu SAP-u o možnosti platformy OpenText. Spoločnosť IXTENT, ktorá je jediným zlatým partnerom softvérového výrobcu OpenText v regióne strednej a východnej Európy a partnerom spoločnosti SAP, bola vybratá ako subdodávateľ tohto riešenia v rámci rozsiahleho projektu reimplementácie platformy SAP pod záštitou systémového integrátora poľskej skupiny BCC.

Spoločnosť IXTENT už nasadila a podporuje v skupine Alliance Health Care systém na platforme Vendor Invoice Management (elektronický systém správy dodávateľských faktúr), čo zahŕňa súbor činností od nastavenia komplexného workflow faktúr v SAP (proces spracovania faktúr vo firme), inštalácie softvéru na dolovanie dát z faktúr prostredníctvom sieťových skenerov a nastavenia spôsobu archivácie dokumentov v SAP. Po implementácii nového riešenia prepláca systém SAP faktúry podľa kódu – do určitej sumy automaticky, faktúry majú automaticky nastavený IBAN, voľbu určiť kód dane, typ faktúry a ďalšie potrebné funkcie.

Pilotný projekt správy faktúr prebehol v holandskej divízii spoločnosti vo dvoch fázach, analytická fáza začala v máji 2015 a skončila o rok neskôr, samotná realizácia prebiehala od júna 2016 do augusta 2017. Plánované je rolovanie projektu do ďalších krajín pôsobnosti – teda Španielska, Nórska a ďalších. Rozsahovo unikátnemu projektu poskytuje IXTENT aj naďalej aplikačnú podporu.