Forrester menoval OpenText za lídra pre tretí kvartál roku 2019.

Forrester Wave ™: ECM Content Platforms, Q3 2019 je nevyhnutným sprievodcom pre organizácie, ktoré vyvíjajú stratégiu správy informácií a hodnotí dodávateľov podnikového obsahu (ECM) a poskytovateľov obsahových služieb.

V hodnotení poskytovateľov obsahovej platformy pre správu podnikového obsahu (ECM) podľa 26 kritérií identifikoval Forrester 14 najvýznamnejších – Alfresco Software, Box, GRM Information Management, Hyland, IBM, iManage, Laserfiche, M-Files, Micro Focus, Microsoft, Newgen Software, Nuxeo, OpenText a SER Group – a skúmal, analyzoval a vyhodnocoval ich. Z analýzy vyplynulo, že softvérové spoločnosti OpenText, Microsoft, Hyland a Alfresco vedú rebríček. Títo favoriti sú nasledovaní spoločnosťami: Box, Newgen Software, SER Group, Laserfiche, IBM, iManage a Nuxeo, ďalší ašpiranti na posilňovanie pozícií sú: GRM Information Management a M-Files, Micro Focus rebríček uzatvára.

Vzhľadom na to, že sa ECM presúva z on-site na cloudové a hybridné modely, určujú dodávatelia s flexibilnými platformami (ktoré zahŕňajú nástroje pre návrh a vývoj aplikácií, mobilné rámce a špičkovú kultúru zákazníckych služieb), poradie rebríčka. Poskytovatelia, ktorí môžu ponúknuť  vyvážený súbor úložísk, kolaboratívne, transakčné a inteligentné obsahové služby, sa stávajú preferovanou platformou pre uloženie firemného obsahu, pretože zákazníci modernizujú a prechádzajú na cloud.
Trh správy podnikového obsahu (ECM) sa transformuje, cloud a hybridné nasadenie sa ujíma vedenia. 1) Inteligentné obsahové služby, ako je umelá inteligencia (AI), strojové učenie (ML) a pokročilá analytika, sú najvyššou oblasťou inovácií dodávateľov, i keď reálne používanie AI je ešte v počiatkoch. Firmy musia považovať používateľský servis document management systémov za základ, nie luxus. Na prispôsobenie technológie svojim zamestnancom potrebujú flexibilné platformy s celým radom nástrojov pre návrh a vývoj aplikácií a používateľského rozhrania. Globálne strávia pracovníci na plný úväzok viac než 27 % svojho dňa vytváraním, vyhľadávaním alebo čítaním dokumentov.  
Konkurencia, inovácie a neustála potreba spravovať podnikový obsah vytvárajú veľkú trhovú príležitosť. Forrester predpovedá, že ECM bude v roku 2019 trhom v hodnote 10 miliárd dolárov, v roku 2020 vzrastie na 11 miliárd dolárov. 

Firmy uvažujúce o kúpe platformy pre správu firemného obsahu by mali hľadať dodávateľov, ktorí:

  • Umožňujú zvýšenie produktivity pracovníka pomocou služieb pre spoluprácu na obsahu. Medzi kľúčové funkcie patria flexibilné používateľské rozhranie, správa dokumentov, tímová spolupráca a bezpečné zdieľanie súborov – vnútri aj mimo podniku. 
  •  Poskytujú automatizáciu veľkého objemu pomocou transakčných služieb obsahu. Štruktúrované procesy podporujú rozsiahle činnosti, ako sú záväzky alebo spracovanie pohľadávok, pričom cieľom je automatizácia a obmedzovanie ľudských zásahov. Transakčný obsah zahŕňa naskenované dokumenty alebo tlačové zostavy generované z aplikácií back-office. Mnoho spoločností ťaží z týchto interakcií so zákazníkmi a hľadá vzory a trendy, ktoré pomáhajú predpovedať, ako sa títo zákazníci môžu v budúcnosti správať. Medzi kľúčové funkcie patrí viackanálové snímanie, elektronické formuláre a automatizácia digitálnych procesov.
  • Ďalej poskytujú archívne úložisko, integráciu na rôzne systémy, bežné operácie nad dokumentmi, ako je riadenie verzií a prístupu, správa životného cyklu, metadáta a vyhľadávanie, sú aj naďalej základnými schopnosťami, najmä pri dôverných dokumentoch. Schopnosť firmy načítať alebo spravovať obsah v iných aplikáciách alebo obsahových konceptoch je oblasťou diferenciácie dodávateľov.
  • Extrahujú štatistiky a automatizujú kategorizáciu pomocou inteligentných obsahových služieb. Predajcovia spejú k vytváraniu, licencovaniu alebo získavaniu algoritmov pre obohatenie dokumentov o metadáta, automatizáciu uplatňovania politík alebo plánov uchovávania, preloženie alebo transformáciu dokumentov a multimediálnych súborov do zrozumiteľného textu. Predajcovia cloudu majú ďalšiu výhodu, so službami ML pre ťažbu používateľov a podkladovým grafom pre zlepšenie odporúčaní a optimalizáciu vyhľadávania dokumentov.

Hodnotenie Forrester Wave ™ vyzdvihuje lídrov ECM, silných hráčov, posilňujúcich poskytovateľov a vyzývateľov. Ide o hodnotenie najlepších predajcov na trhu a nepredstavuje celú oblasť dodávateľov.

OpenText vedie s on-premise obsahovými službami – urýchľuje svoj posun ku cloudu. Rozšírený ECM OpenText predstavuje prechod od poskytovateľa súboru ECM na platformu obsahových služieb navrhnutú pre cloudové a hybridné nasadenie. Prebiehajúca modernizácia – vrátane investícií do nových používateľských skúseností a nástrojov pre vývoj aplikácií – odráža jej odhodlanie k širšej stratégii správy podnikových informácií, pričom obsah je nevyhnutnou súčasťou. Investícia do cloudovej stratégie a dodanie obsahovej platformy novej generácie známej ako OT2 sú tou pravou cestou pre nových aj existujúcich klient, ale OpenText riskuje, že zaostane za platformami nimblerov, ktoré sa rýchlo otočili ku cloudu. Jeho stratégia je zameraná na infúziu inteligentných obsahových služieb do jej platformy, ale integrácia vlastného zásobníka Magellan ML je nekonzistentná v rámci produktov.

Rozšírené ECM je silné vo všetkých segmentoch obsahových služieb pre služby základného úložiska a služby pre spoluprácu a transakčný obsah. Medzi silné stránky patrí funkcia správy dokumentov a záznamov a integrácia s hlavnými podnikovými aplikáciami, ako sú SAP a Salesforce. Funkcie AI/ML sú obmedzené nad rámec produktov pre zber a analýzu súborov. Zákazníci majú radi vylepšené používateľské rozhrania a flexibilné možnosti templingu pracovného priestoru, ale hlásia, že profesionálne služby sú drahé a že cestovné mapy pre nové produkty, ako je CORE a získané produkty, sú mätúce.

Klienti, ktorí potrebujú obsahové služby vystavené prostredníctvom kľúčových obchodných aplikácií, ale tiež ako samostatnú horizontálnu platformu, by mali voliť OpenText, takisto regulované priemyselné odvetvia alebo verejný sektor vyžadujúce flexibilné modely cloudového a/alebo hybridného nasadenia.

V prípade záujmu o riešenie OpenText pre vašu firmu nás kontaktujte: marketing@ixtent.com