Tohto roku sme zaradili do frontu firemných charitatívnych behov novinku, Běh dobré vůle Nadácie Olgy Havlovej. Tento charitatívny projekt vznikol v prospech rodín v tiesni (či už vplyvom nepriaznivej životnej situácie ovplyvnenej chorobou, stratou bývania či domácim násilím). Bolo nám cťou sa zúčastniť a dúfame, že sa bude športovo-charitatívna akcia konať aj budúci rok.