Podpora Windows 7 a Office 2010

Dňa 14. januára 2020 sa končí podpora pre Windows 7. Dňa 13. októbra 2020 zase podpora pre Office 2010. Microsoft zákazníkom využívajúcim tieto verzie odporúča migráciu na Windows 10 a Office 365. Pre tých, ktorí by migráciu v stanovenej lehote nestihli, uvádzame dodatočné možnosti podpory.


Zvýšenie miery ochrany citlivých dát

Microsoft zverejnil kroky, ktoré plánuje v ďalšom období podniknúť na zvýšenie transparentnosti a zákazníckej kontroly nad dátami. Novinky vychádzajú v Microsoft 365 každý mesiac. 

Marec 

Apríl 


Partnerstvo Microsoftu a SAP

Microsoft a SAP ohlásili nový spoločný program. Microsoft bude prvý globálny poskytovateľ cloudu  pre Project Embrace od SAP-u, ktorý má za cieľ migráciu do SAP S/4HANA v cloude.