Obzrime sa pri príležitosti 16. výročia založenia IXTENTU za udalosťami, ktoré spoluutvárali to, čím sme – prosperujúcou, rýdzo českou spoločnosťou, ktorá je partnerom firiem pre štvrtú priemyselnú revolúciu.

Našou každodennou misiou je TVORIŤ DIGITÁLNY SVET A BEZPAPIEROVÚ BUDÚCNOSŤ, smerujeme tak po krôčikoch k ambicióznej vízii BYŤ NAJVYHĽADÁVANEJŠÍM EURÓPSKYM PARTNEROM PRE SPRÁVU DOKUMENTOV A DIGITÁLNU TRANSFORMÁCIU.

Interná tímová spolupráca kolegov a komunikácia s klientmi navonok stojí na piatich pilieroch hodnôt:

PROFESIONALITE, neustále rozvíjame kompetencie našich zamestnancov, ktorých skúsenosti pramenia zo stoviek realizovaných projektov;
INOVATÍVNOSTI, sledujeme trendy, prinášame nové produkty a neustále rozvíjame naše riešenie;
STABILITE, viac než 16 rokov sa špecializujeme na systémy na správu a obeh dokumentov;
FLEXIBILITE, individuálnym prístupom rozvíjame najlepšie svetové riešenia na mieru našim klientom;
a PARTNERSTVE, projektom to nekončí, v dlhodobej spolupráci vidíme naozajstnú hodnotu.

Je nám cťou, že už toľko rokov môžeme sprevádzať stredné a veľké firmy na ich ceste za bezpapierovým podnikaním, efektívnejšími firemnými procesmi a vyššími ziskami. Stanete sa jedným z našich spokojných klientov aj Vy?