O ČDT:

ČD – Telematika a.s. je poskytovateľom veľkoobchodných internetových, dátových a hlasových služieb, takisto dodáva služby v oblasti správy, údržby a výstavby optických infraštruktúr. Prevádzkuje druhú najväčšiu optickú sieť v ČR, ktorá je súčasťou infraštruktúry štátu. Portfólio svojich činností doplňuje službami s pridanou hodnotou zahŕňajúcimi systémovú integráciu, diagnostiku a analýzu dát či kybernetickú bezpečnosť. Ďalším segmentom poskytovaných služieb je cestná telematika alebo oblasť internetu vecí, kde realizuje napríklad riešenie inteligentného parkovania.

História spolupráce:

Spoločnosť ČD Telematika je dodávateľom IT služieb pre ministerstvo práce a sociálnych vecí, aktuálne pracuje na rozsiahlom Projekte integrovaných a prevádzkovo podporných dát. Na spoluprácu na tomto projekte prizvala ČDT aj špecialistu na správu firemných dokumentov a riadenie podnikových procesov – spoločnosť IXTENT. Kooperácia na projekte prebieha v rámci viacerých čiastkových agend – napríklad na projekte kontrol, na pozícii test manažéra, zmluvných agend či súdnych sporov.

Aktuálny projekt:

Projekt IPPD (Integrované prevádzkové a podporné dáta) pre MPSV je súčasťou veľkého programu na reimplementáciu správnych agend skôr vyvinutých a aktuálne prevádzkovaných spoločnosťou OK system. Zahŕňa softvérové riešenie na zákazku, kde bol pod ČDT ako hlavným dodávateľom zapojený už celý rad subdodávateľov. Medzi nich sa v marci 2017 zaradil aj IXTENT, ktorý sa vo vtedy už rozbehnutom projekte dočasne podieľal na agendách Zmluvy a Súdne spory, postupne kompletne prevzal agendu Kontroly a mal v kompetencii riadenie testovania vo všetkých dodávateľských firmách.

IS Kontroly slúži na plánovanie kontrolnej činnosti Úradu práce a je integrovaný na systémy IS Zamestnanosť a Ekonomický informačný systém.

Miroslav Řezníček, predseda predstavenstva ČD – Telematika a.s., k prebiehajúcemu spoločnému projektu poznamenal: „Veľmi si vážim spoluprácu s firmou, akou je IXTENT, ktorá sa dokázala veľmi rýchlo, aktívne a platne zaradiť do takého komplexného projektu, ako je projekt Integrované prevádzkové a podporné dáta. Kolegovia z IXTENT dokázali prevziať celkovú zodpovednosť za samostatné agendy, ktoré dokázali úspešne v požadovaných termínoch dokončiť.“