Update Content Suite 16.2.6

V týchto dňoch vyšiel nový update pre Content Suite. Čo zmena prináša samotným používateľom systému?

• na updaty sa teraz využíva System Center (nástroj správy dát),

• je podporovaná editácia práv v Smart UI,

• systém používateľa upozorní, ak edituje kategóriu viacerých ľudí naraz,

• základné údaje sa nachádzajú v Classic UI,

• classification workspace (klasifikácia pracovného priestoru),

• rozšírenie web services API pre klasifikácie – možnosť zrušenia dedenia,

• Content Server Syndication – nová generácia remote cache,

• Workflow status monitoring widget v Smart UI,

• možnosť prioritizácie v rámci Distributed Agent Taskov,

• oprava mnohých bezpečnostných chýb.

Ukážka nového prostredia:

Klientom odporúčame v nasledujúcich mesiacoch prejsť na tento update.
Naši konzultanti sú vám k dispozícii.
Tím IXTENT