Predvianočný večierok v IXTENT

14. 12. 2018 sa vydal IXTENT tím do Drážďan, aby si užil obľúbenú atmosféru mesta pri outdoorovej vianočnej hre. Hľadali sa tajné indície, lúštili šifry, to všetko v časovom limite pre danú úlohu a v reálnom čase s ostatnými súťažnými tímami. Hra previedla účastníkov po najnavštevovanejších miestach Drážďan, zároveň vianočne ladených, na jednom zo stanovíšť čakalo súťažiacich hrejivé varené víno v tradičnom korbeli z Altmarktu. Víťazný tím dostal zaslúženú odmenu a všetci spoločne zakončili predvianočný firemný výlet v tradičnom pivovarskom šenku.