O zákazníkovi

Spoločnosť Philip Morris ČR a.s. je najväčším výrobcom a predajcom tabakových výrobkov a distribútorom bezdymových súprav HEETS, zariadení IQOS a s ním súvisiaceho príslušenstva v Českej republike. Firma tu pôsobí už od roku 1992 a zamestnáva viac ako tisíc ľudí. Vyše 27 rokov prispieva rôznym charitatívnym projektom vrátane tých, ktoré zahŕňajú podporu sociálnych programov zameraných na zlepšenie životných podmienok v miestnych komunitách. Spoločnosť je súčasťou globálnej skupiny Philip Morris International Inc. Viac informácií je možné nájsť na www.philipmorris.cz.

Úvodná situácia

Zákazník spracováva dátové správy v systéme Sharepoint 2010, ktorý si nechal od spoločnosti IXTENT upraviť na mieru, išlo o tlačidlá uľahčujúce niektoré operácie (napríklad odoslanie správy, odovzdanie na riešenie určitej osobe či oddeleniu), ktoré nie sú súčasťou štandardu.

Philip Morris ČR a.s. tiež využíva funkčnú nadstavbu systému na používateľsky príjemnejšiu správu dátových schránok – IXTENT ISDS Connector. Tento konektor na dátové schránky predstavuje komplexné riešenie príjmu, odosielanie a správu správ dátových schránok a ich integráciu s podnikovým informačným systémom bez ohľadu na jeho typ. Jeho obstaranie znamená výhodu plnej kontroly nad správami dátových schránok, nehrozí nebezpečenstvo z omeškania pri jej vybavovaní.

O projekte

Spoločnosť Philip Morris ČR a.s. sa rozhodla pre upgrade Sharepointu na novšiu podporovanú verziu, konkrétne na Sharepoint 2013. Projekt bol realizovaný na prelome januára a februára 2019, prebehol bez akýchkoľvek komplikácií. Pavel Dvořák, IS Operations Systems Analyst v spoločnosti Philip Morris ČR a.s.: „V projekte oceňujem profesionálnu prácu a priamu komunikáciu spoločnosti IXTENT.“

Zákazník teraz využíva výhody novšej verzie softvéru, ktorými sú napríklad prívetivejší prístup z mobilných zariadení, vylepšené funkcionality workflow, prepracovanejšie používateľské rozhranie atď.