O spoločnosti

Bohemia Energy je najväčším alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu v Českej republike. Energie dodáva tak domácnostiam, ako aj malým a stredným firmám. Bohemia Energy je súčasťou energetickej skupiny Bohemia Energy, ktorú ďalej tvoria spoločnosti Amper Market, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie a najväčší alternatívny dodávateľ energií na Slovensku Slovakia Energy. Do skupiny ďalej patria finančné spoločnosti Bohemia Energy Finance a BEplan. V súčasnosti celá skupina dodáva elektrinu a plyn viac než 1,2 miliónom zákazníkov.

Počiatočná situácia

Zákazník využíva informačný systém na správu dokumentov (DMS) OpenText Content Suite, ktorý mu v roku 2016 inštalovala spoločnosť IXTENT. Implementované DMS riešenie slúži ako spoločné úložisko pre interné aj zákaznícke dokumenty všetkých spoločností zo skupiny Bohemia Energy vrátane pokročilých možností kategorizácie, vyhľadávania a správy dokumentov.
S odstupom času vznikla potreba upgradu systému na verzii 16.2 z dôvodu využitia najnovšej podporovanej verzie a nových možností, ktoré táto verzia prináša.

Riešenie IXTENT

Spoločnosť IXTENT vykonala u zákazníka úspešný upgrade Content Serveru a Archive Serveru na najnovšiu verziu 16.2, sprevádzkovala tiež rozšírenú verziu webových služieb. Inštalácia poslednej verzie Content Suite 16.2 umožnila využitie nových funkcií systému a najmä moderného používateľského rozhrania Smart View. Systém je možné efektívnejšie využívať s MS Office a ponúka možnosti úprav obrazoviek podľa špecifických požiadaviek. Nová verzia tiež poskytuje možnosť prístupu do systému cez mobilné zariadenia.

Jan Šantora, team-leader Dátového a informačného oddelenia v Bohemia Energy, k vykonanému upgradu poznamenal: „Upgrade DMS riešenia nám priniesol veľa nových a vylepšených funkcií v rámci OpenText aplikácií aj úprav dodaných spoločnosťou IXTENT. Grafické rozhranie Smart View je pre prácu kolegov atraktívnejšie a príjemnejšie. Napriek tomu, že bola implementácia v našom prostredí pomerne organizačne a časovo náročná, rád by som vyzdvihol nasadenie zo strany IXTENT a dodržanie časového harmonogramu aj odhadnutého rozpočtu.“