Dňa 22. 5. 2018 sa konalo Valné zhromaždenie Zväzu strojárenského priemyslu Slovenskej republiky, kde mala spoločnosť IXTENT prednášku na tému Digitalizácia dokumentov v podnikoch.

14. 6. 2018 sme sa zúčastnili akcie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v Piešťanoch pod názvom Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie. Account Manager Michal Budaj zoznámil účastníkov s technickými prostriedkami pre GDPR v prednáške Bezpečná elektronizácia dokumentov a vnútropodnikových procesov.

Pokiaľ máte aj vy záujem o prezentáciu digitálnych riešení na mieru odboru vášho podnikania, neváhajte sa na nás obrátiť.