Spoločnosť Kofax sa rozhodla v prvej polovici tohto roka vydať veľký release produktu ReadSoft Invoices – Kofax ReadSoft Invoices 6.

Po niekoľkých minoritných verziách, ktoré po úspešnej akvizícii ReadSoftu stále držali názov produktu ReadSoft Invoices, sa v prípade majoritnej verzie názov zmenil. Netrvalo dlho a vyšla oprava chýb formou prvého service packu. Posledná je tak verzia 6.0.1 (Kofax ReadSoft Invoices 6.0 SP1). Produkt ako taký neprináša žiadne závratné zmeny, skôr ide o súhrn všetkých predchádzajúcich verzií a prvý krôčik k premenovaniu produktu.

Tu je výpis menších zmien:

 • OmniPage OCR engine bude v horizonte ďalších troch rokov odstránený, hlavným zostane OCR engine od ABBYY (OmniPage bude vypnutý v jednom z nasledujúcich minoritných patchov).
 • Je možné triediť obsah inboxov podľa vstupného kanálu.
 • Je možné konkrétne inboxy nastaviť iba na čítanie.
 • Konkrétne polia môžu byť pri verifikácii dostupné iba na čítanie.
 • Bola pridaná kontrola pre dávky digitalizované mimo centrálneho pracoviska (vo vzdialených lokalitách).
 • Pôvodný názov obrázkového súboru je možné použiť bez ohľadu na to, z akého vstupného kanálu prišiel.
 • Je možné importovať profil napriek tomu, že taký profil už v systéme existuje.
 • Je možné zdržať prenos dát faktúry o určitý čas (proces nemusí štartovať ihneď po schválení faktúry pri verifikácii).
 • Medzi prenášané dáta je možné novo zahrnúť aj vstupný kanál, z ktorého bola faktúra prijatá (aj e-mailovú adresu, z ktorej bola faktúra prijatá).
 • Je možné nastaviť, aby niektoré z polí (na úrovni položiek faktúry) boli povinné.
 • Je možné využiť produkt Kofax VRS aj pre skenery, ktoré nie sú certifikované pre produkt ReadSoft Invoices.
 • Identifikácia príjemcu faktúry má vylepšený spôsob logovania.
 • Je možné napriamo prepojiť vyťažované polia s databázovou tabuľkou, ktorá obsahuje statické dáta.
 • ReadSoft Collector má nove nastavenie, ktoré umožní ignorovať prílohu e-mailovej správy s určitou veľkosťou.
 • Je možné vrátiť spätnú väzbu e-mailovou správou priamo z verifikačného klienta.
 • Je možné vygenerovať XML faktúru aj v landscape režime (na šírku).
 • WebAPI bolo vyvinuté a zahrnuté v inštalácii produktu. Inštalácia obsahuje aj testovacieho webového klienta, ktorý je príkladom toho, ako by výsledný klient mohol vyzerať (implementácia ale neobsahuje všetky vlastnosti potrebné na produktívne využitie).

Na obrázku nižšie sú zhrnuté najväčšie prínosy novej verzie v troch základných častiach (vstupný kanál, vyťaženie dát a výstup do cieľového systému):