O spoločnosti

NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku, je zároveň lídrom v prieskume ložísk uhľovodíka.

O spoločnom projektu

Nafta a.s. využíva od roku 2014 riešenie elektronickej likvidácie faktúr. Ide o SharePoint aplikáciu, kde sa workflow definuje v nástroji NINTEX Workflow určenom na tvorbu a schvaľovanie elektronických dokladov. Technologické riešenie implementovala spoločnosť IXTENT. Nedávno dokončený upgrade priniesol softvérovú aktualizáciu riešenia na SharePoint Server 2016 Enterprise a Nintex Workflow 2016 (z predchádzajúcich verzií 2010). Súčasťou tejto realizácie bola migrácia existujúcich dát na nový server.

Prínos automatizovaného riešenia

Došlé faktúry sa naskenujú a uložia do systému Microsoft SharePoint. Ďalej už obiehajú iba elektronicky, vďaka tomu je vždy jasné, kde a v akej fáze spracovania sa faktúra nachádza. Podľa typu faktúry a vopred definovaných podmienok systém automaticky riadi schvaľovací proces. Určuje schvaľovateľa, zasiela mu upomienky, sleduje termíny. Potom, ako sa schvália a zadajú všetky údaje na rozúčtovanie, sa proces ukončí zaúčtovaním faktúry v podnikovom systéme SAP.

Čo je Workflow? Workflow je pracovný postup, ktorý definuje a riadi priebeh firemných procesov.

Čo je SharePoint? Aplikačná platforma spoločnosti Microsoft na správu obsahu, zdieľanie informácií a tvorbu aplikácií.

Čo je NINTEX? SW nástroj na ľahšiu definíciu workflow v systéme SharePoint.