Rozhovor s Martinom Vogelom, Senior Principal Solution Consultantom v OpenTexte

Ako dlho pracujete v OpenTexte?

Od roku 2010, keď sa spoločnosť StreamServe stala akvizične súčasťou OpenTextu.

Čo máte v rámci svojej pozície na starosti?

Podporu predaja všetkých produktov OpenTextu v rýchlo sa rozvíjajúcom trhu regiónu strednej a východnej Európy (aj v Českej a Slovenskej republike), ale tiež v Izraeli, Turecku a Afrike.

Na čom spolupracujete s IXTENT-om?

Najviac sa naša spolupráca sústreďuje na pole ECM (Enterprise Content Management), sme s kolegami z IXTENT-u v pravidelnom kontakte a diskutujeme o klientoch a ich riešeniach. Na druhej strane musím povedať, že IXTENT je skúsený a samostatný partner, nie je potrebná veľká podpora z mojej strany.

Spolupracujeme aj v rámci prednáškovej činnosti, zúčastňujem sa na najrôznejších konferenciách či seminároch, kde približujem poslucháčom najnovšie trendy z oblasti digitalizácie. 10. a 16. októbra budem mať v rámci partnerstva s IXTENT-om prednášku o produkte Magellan na Spoločenskom stretnutí na Kanadskej ambasáde, toto prepojenie je ideálne, keďže OpenText je kanadská firma.

Môžete našim čitateľom priblížiť prevratnosť produktu OpenText Magellan?

Používatelia mali už skôr k dispozícii rôzne databázové dáta, chceli ich vizualizovať a analyzovať, postupom času sa však ohromným spôsobom zväčšila šírka zdrojov, Magellan ich dokáže všetky spracovať a zobraziť, tak štruktúrované dáta (databázové), ako aj neštruktúrované (obrázky, videá, webové stránky, e-maily), dokáže čítať mnoho formátov, zvláda mnoho destinácií uloženia – takzvané dátové jazero.

Magellan vezme všetky štruktúrované aj neštruktúrované dáta a analyzuje ich technikou strojového učenia, dokáže čítať aj z vonkajška, je možné ho napojiť na Twitter, Facebook, news… Napríklad v Amerike Magellan analyzoval médiá v predvolebnom období, prevahu v médiách mala Hillary Clintonová, napriek tomu vyhral Donald Trump.
Cez Magellan sa dajú predikovať napríklad aj epidémie alebo vývoj civilizačných chorôb. Na internete sú dokonca zadarmo na vyskúšanie niektoré moduly Magellanu – napríklad pre porovnanie jednotlivých typov mobilných telefónov. Magellan má schopnosť čítať dáta rýchlejšie než človek, je vybavený viacjazykovým nástrojom (napríklad angličtinou, španielčinou, francúzštinou, a čiastočne aj češtinou).

Algoritmy, s ktorými Magellan pracuje, sú známe už dlho, ale výkonnosť, ktorú teraz systém poskytuje, je ohromujúca, Magellan číta jednu stránku za štvrť sekundy, pracuje nepretržite a na rozdiel od človeka bezchybne. Dokáže takisto vizualizovať. Môže za nás dokonca urobiť rozhodnutie, pokiaľ o to stojíme, využíva aj IoT (Internet of Things – internet vecí).

V akej fáze je jeho vývoj?

Magellan je už na trhu, bol predstavený minulého roku na OpenText Enterprise World.

V čom môže firmám pomôcť?

Firmy, ktoré sa orientujú na koncového zákazníka, môžu cez Magellan sledovať takzvaný sentiment – reakciu publika na marketingové kampane, podľa výsledkov analýzy môžu svoje kampane zefektívniť či optimalizovať súvisiace vnútrofiremné procesy. Magellan dokáže predpovedať veľa udalostí v rámci odvetví – napríklad blížiace sa servisné zásahy technických zariadení, pravdepodobnosť vrátenia reklamácií, predikciu vývoja trhu. Dá sa vďaka nemu do určitej miery predchádzať nehodám, môže napríklad predikovať poruchy v tomografovej miestnosti snímačmi a dostupnými dátami. Dokáže predikovať napríklad aj postavenie krajín G7 k politickým otázkam. Jeho využitie by som videl aj v inštitúciách, ktoré pracujú s množstvom prepisov, systém totiž rozpozná prekryvy. Výhodou systému je ďalej aj to, že platformu si firma síce musí kúpiť, ale vzniknuté algoritmy sú už výhradným majetkom kupujúceho. Magellan poskytuje takisto možnosť rôznych predkonfigurácií (napríklad pre Twitter), môže fungovať rovnako dobre tak v cloude, ako aj lokálne.

Budete schopní pomôcť používateľom aj z hľadiska nastavenia analytiky? Alebo si ju musia firmy vytvoriť sami, či skôr využiť iné špecializované firmy?

Divízia OpenText Professional services dokáže pomôcť aj s nastavením, ale pre dosiahnutie maximálneho využitia platformy radím využitie expertných znalostí profesionála na to určeného. Je nutné efektívne aplikovať nástroj na konkrétne firemné potreby, čo sa analýz týka, naučiť ho fungovať pre dané prostredie.

Využíva sa už Magellan niekde aktívne?

Platforma je plne dostupná. Magellan sa už v praxi využíva napríklad na detekciu civilizačných chorôb jednotlivca na základe analýzy prostredia, v ktorom človek žije, a jeho rodinnej anamnézy.

Sú nejaké ďalšie produkty OpenText, ktoré využívajú umelú inteligenciu?

Magellan je prvý, je čiastočne implementovaný aj do iných riešení pre zákazníka bez toho, aby si toho bol niekedy vedomý, rovnako ako IoT, vplyvom pokroku doby je umelá inteligencia postupne viac a viac zakomponovávaná do digitalizácie firemných procesov.

Čo považujete za najvydarenejší či najpredávanejší produkt OpenTextu?

Vydarených je veľa, za špičku považujem Content Server, ktorý je najpredávanejší aj zo strany IXTENT, v spojení s Magellanom prináša Content Server ideálne riešenie podnikových procesov.

Ako je to v OpenTexte s kováčovou kobylou? Chodí bosá, alebo OpenText aktívne používa všetky svoje produkty?

Kľúčové produkty sami aktívne používame, ale určite nie kompletné portfólio.

Aké je vaše osobné profesijné prianie do budúcnosti?

Prial by som nám (OpenTextu a IXTENTU) prvého spoločného českého zákazníka Magellanu.

Ďakujem za rozhovor.


Data lake = Spôsob ukladania dát v rámci systému alebo úložiska, v ich prirodzenom formáte, ktoré uľahčuje spojenie dát v rôznych schémach a štruktúrnych normách. Myšlienkou data lake je mať jedinú zásobu všetkých dát v podniku, a to od dát surových až po transformované, ktoré sa používajú pre rôzne úlohy vrátane podávania správ, vizualizácií, analýzy a i. Data lake obsahuje štruktúrované dáta z relačných databáz (riadky a stĺpce), pološtruktúrované dáta (CSV, logy, XML, JSON), neštruktúrované data (e-maily, dokumenty, súbory PDF), a dokonca binárne dáta (obrázky, audio, video), čím vytvára centralizované úložisko dát ústretové voči všetkým formám dát.

Internet vecí (anglicky Internet of Things, skratka IoT) je v informatike označenie pre sieť fyzických zariadení, vozidiel, domácich spotrebičov a ďalších zariadení, ktoré sú vybavené elektronikou, softvérom, senzormi, pohyblivými časťami a sieťovou konektivitou, ktorá umožňuje týmto zariadeniam prepojiť sa a vymieňať si dáta.