Novinky z OpenText Capture Center

V prvej polovici tohto roku vyšlo hneď niekoľko minoritných verzií produktu OpenText Capture Center,  aktuálne je najnovšia verzia 16.4.

Verzia OCC 16.4 zahrňuje aj všetky zmeny prevedené v skorších verziách.

Tie zásadné sú následujúce:

- podpora webového rozhrania pre prácu koncových užívateľov
  (skenovanie a import dokumentov, monitoring zásobníka práce, validácia dokumentov);
- podpora mobilného skenovacieho klienta;
- rozšírené funkcie pre správnu identifikáciu formulárov;
- rozšířená podpora extrahovania z formulárov (napr. nové typy checkboxov);
- podpora nových jazykov;
- integrácia na OpenText Content Server 16 a  Process Suite 16 a veľa ďalšieho.