Prijmite prosím srdečné pozvanie na konferenciu SAP NOW Week, ktorá prebehne 17. – 20. Septembra 2018 v budove SAP Services – Metronom Business Center. Radi by sme vás upozornili na sekciu CustomerNOW v stredu 19. septembra, kde bude spoločnosťou IXTENT od 15:10 hod. prezentovaný Enterprise Content Management v praktickom využití pre obchod a marketing.

Konferencia SAP NOW Week je nástupcom konferencie SAP Forum. Behom 4 dní pokryje celkom 6 tém a každý deň bude v znamení technológií a inovácií. Na CustomerNOW uvidíte na reálnych príkladoch projekty našich zákazníkov a partnerov, end-to-end riešenie pre riadenie vzťahu so zákazníkmi, ktoré prepojuje dáta, procesy a skúsenosti, a zároveň je v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

V prípade záujmu o bezplatnú účasť na konferencii či podrobný program konferencie kontaktujte naše marketingové oddelenie: marketing@ixtent.com.

Tešíme sa na vašu účasť.