1. 4. 2018 zorganizovala spoločnosť IXTENT v spolupráci s Kanceláriou veľvyslanectva Kanady a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou business raňajky na tému GDPR – ochrana dokumentov a informácií v nich.

Úvodné slovo patrilo obchodnému poradcovi – pánovi Haruštiakovi z Kancelárie veľvyslanectva Kanady a pánovi Ing. Jurajovi Majtánovi z Bratislavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Po privítaní účastníkov nasledovala právnická prednáška na tému GDPR, ktorú predniesol JUDr. Tomáš Nielsen z advokátskej spoločnosti Nielsen Meinl.

Po zodpovedaní otázok pokračoval program hodinovou prezentáciou spoločnosti IXTENT na tému ochrany dokumentov a informácií uložených v nich, a to nástrojmi Enterprise Content Management z pohľadu GDPR. Osobné údaje sa nachádzajú v mnohých dokumentoch, ktoré si zamestnanci firmy vymieňajú so zákazníkami, dodávateľmi a partnermi firmy. Ako sa o vytváranie, ukladanie, presun a skartáciu dokumentov starať, aby boli splnené požiadavky legislatívy, poradili účastníkom raňajok Account Manažéri spoločnosti IXTENT. Poslucháčov taktiež zoznámili s tým, ako pomocou technických prostriedkov môžu ochrániť citlivé údaje v dokumentoch, ako sledovať kto a kedy čo videl, ako zobraziť relevantné dáta len tomu zamestnancovi, který ich môže vidieť, druhému zobraziť dokument bez nich a veľa ďalšieho relevantného pre tému GDPR.

Business raňajok sa zúčastnilo 40 hostí, kapacita priestorov bola beznádejne vyčerpaná, mnohí záujemci museli byť bohužiaľ odmietnutí. Z tohto dôvodu pre vás pripravujeme ďalší workshop na podobné témy.
Hosťom ďakujeme za účasť a tešíme sa dovidenia na ďalšiu z akcií spoločnosti IXTENT.