9. 4. 2018 sa tým IXTENT zúčastnil business raňajok v priestoroch hotela Raddison Blue v Bratislave organizovaných AmCHam Slovakia a spoločnosťou AON. Z úst Account Managera Štefana Lukáča zaznela prednáška na tému „GDPR, jeho dopady na obsah dokumentov vo firme a spôsob, ako sa s novým nariadením EU vysporiadať.“