Prekročenie limitu dokladov v zastaralej licencii

MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.

O zákazníkovi

Megatech Industries je popredný mezinárodný automobilový dodávateľ špecializujúci sa na vývoj a výrobu systémov, modulov a jednotlivých plastových komponentov pre interiér či exteriér osobných automobilov. Pobočky spoločnosti Megatech Industries se nachádzajú v niekoľkých krajinách na dvoch kontinentoch.Jej globálny tým s 3700 zamestnancami sa zameriava na výskum, vývoj a výrobu širokého sortimentu od interiérov až po kryty zadných dverí či elektrické cievky.

Riešenie spoločnosti IXTENT

Výzvou pre spoločnosť IXTENT bola u tohto zákazníka problematika prekročenia limitu počtu dokladov v licencii a súčastne zastaralá licencia softvéru. Cieľom bolo rýchle spracovanie dokumentovej licencie Kofax Capture. Riešenie nebolo jednoduché, potrebný add-on už nebol k dispozícii, ale zamestnanci IXTENTu napriek tomu našli funkčné riešenie. IXTENTu sa v krátkej dobe podarila aktualizácia na podporovanú verziu.
Súčasťou dodávky bola i obnova hardvérového vybavenia súvisiaceho s archiváciou dokumentov – skeneru.
Spoločnosť Megatech Industries momentálne využíva extrakciu dát z faktúr pomocou OCR technológie (digitalizácia dokumentov skenovaním a prevod do editovateľnej formy), príchodzie faktúry sa z rôznych kanálov skenujú do systému – prepisujú sa do SAPu a ukladajú na SAP Content Server.
Spoločnosť Megatech oslovila IXTENT na prelome roku 2017 a 2018. Výsledkom prípravnej fázy bola implementácia riešenia, ktorá trvala 5 dní, čiastočne prebehla v sídle klienta z dôvodu školenia užívateľov a čiastočne vzdialene.

Čo je OCR?

OCR alebo optické rozpoznávanie znakov (z anglického Optical Character Recognition). Je to metóda, ktorá pomocou skeneru umožňuje digitalizáciu tlačených textov, s ktorými je potom možné pracovať ako s normálnym počítačovým textom. Počítačový program prevádza obraz buď automaticky, alebo se musí naučiť rozpoznávať znaky.

K čomu slúži Kofax Capture?

Kofax Capture™ automatizuje a urýchľuje obchodné procesy pomocou vyťažovania všetkých typov papierových a elektronických dokumentov a formulárov, ich transformáciu do presnej a počítačom spracovateľnej informácie, a ich kompletného dodania do cieľových aplikácií, procesov a workflow. To má za následok významné sníženie nákladov a súčasne zlepšenie správy riešenia. Kofax Capture je flexibilný a škálovateľný produkt umožňujúci zákazníkom definovať „kde“ a „ako“ majú byť obrazy dokumentov vyťažené a indexované.

Hlavné benefity produktov Kofax Capture:

  • Rýchle spracovanie – urýchľuje vyťaženie papierových a elektronických dokumentov.
  • Zvyšuje presnosť dát – pokročilá rozpoznávacia technológia umožňuje vyťažiť všetky typy textov (vrátane strojovo vytlačených alebo ručne napísaných) vo viac ako 140 jazykoch.
  • Procesná pripravenosť – patentovaná technológia Kofax VRS® inteligentne vyčistí, zvolí správnu orientáciu, oreže a opraví sklon dokumentov predtým, ako sú dáta vyťažené.
  • Vyťaženie kdekoľvek a kedykoľvek – flexibilné a vysoko rozšíriteľné riešenie so schopnosťou ako pre centralizované tak pre distribuované procesy, ktoré dovoľuje vyťažiť z akéhokoľvek zdroja v akejkoľvek lokalite.
  • Automatické učenie – s modulom Kofax Transformation Modules® môže byť softvér rýchle učený rozumieť jedinečným typom dokumentov (modul s využitím „learn-by-example“ technologie pre klasifikáciu, rozdelenia vyťaženia).
  • Rýchly návrat investícií – ROI je typicky dosiahnuté počas 12 mesiacov vďaka zvýšeniu efektivity a zníženiu prevádzkových nákladov.