ČD - Telematika a.s. má nový systém pre prácu s projektovou dokumentáciou

Na konci mája dokončila spoločnosť IXTENT pre spoločnosť ČD  - Telematika a.s. implementáciu riešenia s názvom Projektová kancelária.  Cieľom bolo vytvorenie dynamickej adresárovej štruktúry, ktorá by umožňovala rozdeľovať dokumenty do adresárov podľa jednotlivých typov dokumentov a ich aktuálnosti. 

Riešenie „Projektová kancelária“ je určené pre polo-automatizovanú správu projektov v prostredí SharePoint. Správa projektov prebieha prostredníctvom projektovej dokumentácie, ktorá je do systému nahrávaná manuálne užívateľmi alebo vytvorená automaticky systémom.

Projektová kancelária ponúka možnosť automatického vytvárania dokumentov pre opakované udalosti (status meeting), rozdelenie projektov do jednotlivých fáz a rýchly prehľad nad všetkými projektami z hľadiska dokončených, teda už spracovaných dokumentov.  Jedná sa teda o dynamickú adresárovú štruktúru, ktorá sa stále mení podľa stavu jednotlivých projektov.  Každá, k tomu oprávnená osoba v spoločnosti, má tak možnosť kedykoľvek sa zoznámiť so stavom projektov.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovateľom veľkoobchodných internetových, dátových a hlasových služieb a dodávateľom služieb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infraštruktúr. Portfólio činností doplňuje službami s pridanou hodnotou zahrňujúcimi servis kontaktného centra, systémovú integráciu, diagnostiku a analýzu dát alebo kybernetickú bezpečnosť. Za 22 rokov pôsobenia na českom ICT trhu si vybudovala pozíciu jedného z najväčších dodávateľov veľkoobchodných telekomunikačných služieb. ČD - Telematika je stabilná spoločnosť s vyše 500 zamestnancami, na ktorých schopnostiach a kvalifikácii stavia svoje úspechy.

 

Pre viac informácií kontaktujte:

IXTENT s.r.o.
Hedvika Šebková
Jankovcova 1595/14
Praha 7
E-mail: hedvika.sebkova@ixtent.com