V novembri 2016 spoločnosti Indra Slovakia a IXTENT úspešne zakončili projekt prenosu komplexného IT riešenia digitalizácie dokumentov na platforme KOFAX z českej centrály ČEZ do rumunskej dcérskej spoločnosti CEZ Romania S.A.

Rumunská pobočka ČEZ využívala na skenovanie a vyťažovanie dát z dokumentov korporátnej IT riešení (KOFAX) českej spoločnosti ČEZ. Pre rumunský ČEZ bolo denne spracovávané zhruba 1 000 – 1 500 dokumentov a faktúr. Spoločnosti Indra Slovakia, ktorá vyzvala k spolupráci na tejto zákazke spoločnosť IXTENT, bol zadaný projekt, ktorého cieľom bola migrácia (prenos) komplexného IT systému pre skenovanie a vyťažovanie dát do rumunského dátového centra CEZ Romania SA. Po troch mesiacoch od zadania bol projekt úspešne zakončený. Okrem migrácia riešenia bola rumunskej spoločnosti CEZ Romania S.A. odovzdaná aj celková správa tohto systému.

Pre viac informácií kontaktujte:

IXTENT s.r.o.
Roman Knapp
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7
Tel: +420 739 002 530
E-mail: sales@ixtent.com

Indra Czech Republic s.r.o.
Roman Michalička
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8
Tel: +420 246 085 700
E-mail: czinfo@indracompany.com