Spoločnosti INDRA a IXTENT úspešne dodali projekt pre rumunský ČEZ

V novembri 2016 spoločnosti Indra Slovakia a IXTENT úspešne zakončili projekt prenosu komplexného IT riešenia digitalizácie dokumentov na platforme KOFAX z českej centrály ČEZ do rumunskej dcérskej spoločnosti CEZ Romania S.A.

Rumunská pobočka ČEZ využívala na skenovanie a vyťažovanie dát z dokumentov korporátnej IT riešení (KOFAX) českej spoločnosti ČEZ. Pre rumunský ČEZ bolo denne spracovávané zhruba 1 000 - 1 500 dokumentov a faktúr. Spoločnosti Indra Slovakia, ktorá vyzvala k spolupráci na tejto zákazke spoločnosť IXTENT, bol zadaný projekt, ktorého cieľom bola migrácia (prenos) komplexného IT systému pre skenovanie a vyťažovanie dát do rumunského dátového centra CEZ Romania SA. Po troch mesiacoch od zadania bol projekt úspešne zakončený. Okrem migrácia riešenia bola rumunskej spoločnosti CEZ Romania S.A. odovzdaná aj celková správa tohto systému.

Pre viac informácií kontaktujte: 

IXTENT s.r.o.                                    Indra Czech Republic s.r.o.
Roman Knapp                                   Roman Michalička
Jankovcova 1595/14                           Karolinská 650/1 
170 00 Praha 7                                  186 00 Praha 8
Tel: +420 739 002 530                        Tel: +420 246 085 700
E-mail: sales@ixtent.com                    E-mail: czinfo@indracompany.com