Tlačové správy & Novinky

IXTENT migroval platformu Kofax do lokálneho dátového centra 18. 02. 2019

Realizačný tím po vykonanej analýze odporučil zmenu platformy na modernejší a ekonomicky výhodnejší variant – OpenText Capture Center, ktorý je voľbou číslo jeden pre digitalizáciu skenovaných dokumentov. Následne bola vykonaná migrácia platformy Kofax do lokálneho dátového centra. V rámci migrácie daného riešenia bol ako cieľový systém využitý produkt OpenText Capture Center, ktorý bol na prianie zákazníka dodatočne customizovaný.

IXTENT urobil upgrade Content Servera na najnovšiu verziu pre spoločnosť EvoBus 18. 02. 2019

Projekt, ktorý bol uvedený do prevádzky v polovici novembra 2018, trval 83 dní. Upgrade dovolil zákazníkovi využiť pridané hodnoty najnovšej verzie softvéru. Teraz má EvoBus k dispozícii Tempo box, ktorý zjednodušuje prácu v oblasti správy obsahu a umožňuje používateľom synchronizovať, zdieľať a ukladať informácie medzi všetkými zariadeniami, ktoré používajú bez toho, aby stratili bezpečnosť správy záznamov a zabezpečenie vyžadované vnútornými predpismi a priemyselnými predpismi organizácie.

Upgrade DMS systému na najnovšiu verziu v spoločnosti Bohemia Energy 13. 02. 2019

Upgrade DMS riešenia nám priniesol veľa nových a vylepšených funkcií v rámci OpenText aplikácií aj úprav dodaných spoločnosťou IXTENT. Grafické rozhranie Smart View je pre prácu kolegov atraktívnejšie a príjemnejšie. Napriek tomu, že bola implementácia v našom prostredí pomerne organizačne a časovo náročná, rád by som vyzdvihol nasadenie zo strany IXTENT a dodržanie časového harmonogramu aj odhadnutého rozpočtu.

IXTENT je aj v roku 2019 zlatým partnerom spoločnosti OpenText 11. 02. 2019

Status „GOLD partner“ zaručuje kvalitu, kvalifikáciu a skúsenosť jeho nositeľa. Spoločnosť IXTENT je v rámci Českej a Slovenskej republiky jediným partnerom OpenTextu na tejto úrovni, pravidlá pre jeho získanie sú veľmi striktné.

Partneri OpenTextu so službou Google Cloud poskytujú správu podnikových informácií na cloudovej platforme 04. 02. 2019

OpenText vyberá Google Cloud ako prvého poskytovateľa cloudu pre riešenie Enterprise Information Managementu.