Partneri

Naším dlhodobým strategickým cieľom je rozvíjať a rozširovať portfólio poskytovaných služieb. Aby sme splnili rozličné očakávania našich zákazníkov, podieľame sa na implementácii niektorých našich riešení spolu s partnerskými spoločnosťami. Prostredníctvom partnerských spoločností zabezpečujeme celoeurópsky našim zákazníkom komplexnejšie využitie poskytovaných služieb, spoluprácu na báze jedného dodávateľa a rýchlejšiu a ucelenejšiu kooperáciu.