Aplikačný konzultant

Pracovní náplň

Nabízíme

Požadujeme

V prípade záujmu o tuto pozíciu zašlite štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku na adresu kariera@ixtent.com. Vybraní uchádzači budú pozvaný na osobný pohovor.

V zmysle Zákona o službách zamestnanosti 5/2014 § 62 ods. 2, uvádzame, že výška základnej mzdy je pre túto pozíciu min. 1400 EUR/mesiac.