Account Manager

Vhodným kandidátom je muž alebo žena s viacročnou praxou v oblasti IT, s obchodnými kontaktmi a zručnosťami v odbore ECM (Enterprise Content Managementu), DMS, podnikových informačných systémov, portálovými riešeniami, document processing a automation či e-commerce.

Predpoklady vhodného kandidáta sú:

Výhodou je:

Hlavné úlohy a zodpovednosti:

Pracovné podmienky a hodnotenie:

V prípade záujmu o tuto pozíciu zašlite štruktúrovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku na adresu kariera@ixtent.com. Vybraní uchádzači budú pozvaný na osobný pohovor.

V zmysle Zákona o službách zamestnanosti 5/2014 § 62 ods. 2, uvádzame, že výška základnej mzdy je pre túto pozíciu min. 1400 EUR/mesiac.