Prihláste sa na semináre a webináre organizované spoločnosťou IXTENT. Získate tak možnosť zoznámiť sa s ponúkanými riešeniami, produktmi a novými technológiami, ktoré Vám pomôžu zefektívniť vaše interné a obchodné procesy. V neposlednom rade sú aj miestom stretnutia a výmeny skúseností užívateľov zo všetkých segmentov trhu, a to nielen z Českej a Slovenskom republiky.

Plánované akcie

Prihlásenie na akciu

*
*