Skype for Business Online ukončí prevádzku v roku 2021

Microsoft definitívne ohlásil koniec Skype for Business Online, ktorý nastane za 2 roky – 31. 7. 2021. Dovtedy sa odporúča, aby spoločnosti prešli na Teams, ktorý je náhradou produktu. Po uvedenom dátume už SBO nebude dostupný.
Zmena sa netýka Skype Consumer a Skype for Business Server, ktoré budú fungovať naďalej.
Viac tu

Microsoft bol označený za lídra vo Forrester reporte pre ECM a cloudové platformy pre správu obsahu

Forrester publikoval reporty pre ECM Content Platforms a Cloud Content Platforms za Q3 2019, kde sa Microsoft umiestil ako líder, vízia tu.

ECM Content Platforms, Q3 2019: