V prvej polovici tohto roku vyšlo hneď niekoľko minoritných verzií produktu OpenText Capture Center, aktuálne je najnovšia verzia 16.4.

Verzia OCC 16.4 zahrňuje aj všetky zmeny prevedené v skorších verziách.

Tie zásadné sú následujúce:

  • podpora webového rozhrania pre prácu koncových užívateľov
    (skenovanie a import dokumentov, monitoring zásobníka práce, validácia dokumentov);
  • podpora mobilného skenovacieho klienta;
  • rozšírené funkcie pre správnu identifikáciu formulárov;
  • rozšířená podpora extrahovania z formulárov (napr. nové typy checkboxov);
  • podpora nových jazykov;
  • integrácia na OpenText Content Server 16 a Process Suite 16 a veľa ďalšieho.