Vyšla nová verzia produktu IXTENT Smart Document Flow, čo používateľom prinesie?

Smart Document Flow je bezkonkurenčný produkt spoločnosti IXTENT, ktorý funguje ako medzičlánok medzi DMS (systémom na správu podnikového obsahu – OpenText Content Suite) a informačnými vstupmi. Rozhranie samotného DMS je pre celý rad firiem nedostatočné, preto spoločnosť IXTENT vyvinula vlastný komponent inšpirovaný potrebami zákazníkov. Smart Document Flow ponúka užitočné a široko konfigurovateľné nadstavbové funkcie, ktoré sú mimo možností samotného DMS. A ktoré to sú?

Medzi prínosy SDF patrí:
– určenie pravidiel výmazu dokumentov (GDPR),
– aplikácia časovej pečiatky na dokument (doloženie pôvodu dokumentu a jeho histórie),
– elektronické podpisovanie dokumentov,
– VIRUS scan vstupných dokumentov,
– riadenie štruktúry DMS a metadát dokumentov.

S najnovšou verziou IXTENT Smart Document Flow (5.1.0) získate:

  • existenciu dvoch nových rozhraní: jedného pre .Net (Win) a druhého pre .Net Core (Win/Linux),
  • systém automatických migrácií a možnosť postupných migrácií konfigurácií (lepšiu dohľadateľnosť vďaka funkcionalite „Action ID“ aj pre migrácie, možnosť ručnej migrácie na špecifické účely),
  • možnosť doplnenia údajov o atribútoch z DMS,
  • cachovanie dát z DMS,
  • nezávislosť nastavení od DMS prostredia,
  • nový tag „documentation“ v konfigurácii na písanie rozsiahlejšej dokumentácie (s podporou „markdown“ syntaxe),
  • možnosť definovať príkladovú hodnotu v konfigurácii pre atribúty,
  • zdokonalenie vývoja – novú základnú pipeline na vydanie release, vrátane viac ako 1100 testov na zaručenie bezchybnosti release.

Pre viac informácií o produkte SDF kontaktujte obchodné oddelenie na e-maile: sales@ixtent.com.