K dátumu 31. októbra 2017 bola vydaná nová majoritná verzia produktu Kofax Capture (teda verzia 11). Súčasne s vydaním novej verzie oznámila spoločnosť Kofax aj aktualizovaný kalendár s podporou predchádzajúcich verzií. Pre verzie nižšie ako 10.2 prešla podpora iba do obmedzeného módu a k 19. 10. 2018 ich podpora končí úplne. V prípade (nedávno ešte aktuálnej verzie 10.2 sa prepnutie pod obmedzenú podporu plánuje k 27. 2. 2018 a úplná podpora skončí 27. 2. 2019. Na základe týchto zistení je potrebné zvážiť skorý prechod na najnovšiu verziu produktu. IXTENT je na základe poznatkov súčasných riešení a skúseností s nimi pripravený poskytnúť podporu súčasným aj novým zákazníkom.

Kompletný prehľad životného cyklu jednotlivých verzií: