Nemárnite čas skenovaním a skartáciou dokumentov keď to za vás môžu urobiť iní, venujte sa svojmu podnikaniu naplno!

Potrebujete bezpečne, rýchlo a lacno digitalizovať, archivovať, skartovať veľký objem firemných dokumentov s citlivými údajmi?

Využite naše služby na kľúč…

Každá spoločnosť disponuje citlivými dokumentmi, ktoré je nutné archivovať a bezpečne likvidovať. Pomôžeme vám s celým procesom DIGITALIZÁCIA – ARCHIVÁCIA – SKARTÁCIA alebo s akoukoľvek jeho časťou…

Službou na kľúč „Scan as a Service“ od spoločnosti IXTENT získate:

  • Kvalitu a rýchlosť vykonania
  • Zaujímavú a konkurencieschopnú cenu („fixed price“ – istota konečných nákladov)
  • Komplexnosť procesu (digitalizáciu/skenovanie, sofistikované vyťažovanie, validáciu, zabezpečenie, archiváciu, riadenú skartáciu)
  • Zaistenie hardvéru, logistiky, monitoringu
  • Spoľahlivého a dôveryhodného partnera (lokálne referencie na vyžiadanie)

Aké nástroje používame?

Pracujeme s top hardvérom a softvérom na trhu…

Na digitalizáciu využívame SCAMAX 800 Series Document Scanner od firmy InoTec, ktorý dokáže spracovať 600 strán za minútu duplex či 300 strán simplex v režime 24/7.

Na archiváciu využívame softvérové nástroje od jednotky na trhu – OpenTextu (ak klient nepoužíva softvérové riešenie na archiváciu, je možné odovzdať materiál na prenosnom disku ako bitovú kópiu ISO).

Na skartáciu využívame výkonný skartovač Kobra CYCLONE, ktorý pojme 500 hárkov A4 (70 g papier), t. j. 420 kg papiera/hodina (vr. CD, DVD, kreditných kariet…). Zaistíme akýkoľvek stupeň bezpečnostnej previerky
(1 – 6). Ponúkame možnosť monitoringu procesu na diaľku – kamery na skenovacom pracovisku.

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na e-maile: sales@ixtent.com alebo telefóne: +420 222 363 653.