Invoice Management Business Case
Spracovali sme pre vás konkrétny business case z oblasti elektronického schvaľovania dodávateľských faktúr v SAP-e, ktorý sme pripravovali pre veľkú českú firmu s objemom 550 tisíc faktúr ročne.

Nechajte sa inšpirovať, ako môže softvérový nástroj prostredníctvom automatizácie najrôznejších operácií zefektívniť chod firmy, priniesť úspory personálnych a iných prevádzkových nákladov, vniesť poriadok a pravidlá do firemných procesov, priniesť mnoho konkurenčných výhod.

Vyžiadajte si tento exkluzívny materiál s reálnymi číslami, prepočty a analýzami aj vy na e-maile: marketing@ixtent.com