Chceli by ste využívať najefektívnejší a najvýkonnejší softvér na digitalizáciu a vyťažovanie dát, ktorý využíva umelú inteligenciu?

Zoznámte sa s produktom OpenText Intelligent Capture…

Ide o robustné, nezávislé, univerzálne riešenie pre oblasť skenovania a data capturingu, určené na efektívnu podporu automatizovanej kategorizácie a inteligentného „strojového“ vyťažovania dát zo všetkých typov dokumentov.

O kvalitách riešenia svedčí skutočnosť, že ho využíva viacero najväčších spoločností sveta. Riešenie pôvodne vychádza z platformy OpenText CAPTIVA, ktoré bolo rozšírené o funkčné prvky z ďalších OCR riešení OpenTextu (Capture Center a Information Extraction Service), a tak vznikol nový moderný univerzálny OCR produkt OpenText Intelligent Capture spĺňajúci aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Obrázok: Spojenie funkcionalít niekoľkých OCR riešení OpenTextu do produktu OIC

Toto all-in-one riešenie je „vlajkovou loďou“ OpenTextu pre oblasť skenovania a data capturingu. Riešenie má dlhú tradíciu, je vyvíjané a vylepšované viac než 20 rokov, tím jeho autorov pomáhal spoluutvárať základy dnešných štandardov podnikovej digitalizácie (napríklad štandard ISIS ovládačov skenerov je dielom firmy Captiva, ktorá je dnes súčasťou spoločnosti OpenText).
Modularita a výkonnosť tohto riešenia umožňuje digitalizáciu a vyťažovanie zo všetkých typov a druhov papierových či elektronických dokumentov/dátových zdrojov. Táto softvérová platforma je ľahko rozšíriteľná, škálovateľná a integrovateľná do podnikového IT vďaka štandardnému REST API. OpenText Intelligent Capture interne využíva niekoľko OCR enginov tak, aby bola platforma schopná poskytnúť používateľom čo najlepšie výstupy z digitalizácie.

Medzi hlavné prínosy OIC patria:

 • Redukcia nákladov vďaka nižším nárokom na prípravu dokumentov na digitalizáciu a manuálne indexovanie
 • Redukcia nákladov na opätovné vytvorenie dokumentu v prípade stratených fyzických dokumentov
 • Zlepšenie kvality informácií v kritických podnikových procesoch
 • Zrýchlenie podnikových procesov poskytnutím prístupu k informáciám a podporným dokumentom

Medzi ďalšie prínosy OIC patria:

 • Aktívne využívanie podpory prvkov umelej inteligencie a strojového učenia (Magellan, IES).
 • Rýchlosť, spoľahlivosť služby
 • Citlivé dáta pod plnou kontrolou
 • OIC podporuje pri dolovaní textu zo skenovaného obsahu viac OCR enginov, výsledky porovná a využije najkvalitnejší výstup

OpenText Intelligent Capture zachycuje a spracúva dokumenty z mnohých zdrojov vrátane skenerov, faxových serverov, e-mailových serverov, súborových systémov, webových služieb a služieb REST. OIC je určená na spracovanie dokumentov a ich export do cieľového úložiska, napríklad systému ECM.

V systéme OIC je možné nastaviť viac digitalizačných procesov a využívať ich na spracovanie rôznych úloh v rámci spoločnosti – jeden na digitalizáciu faktúr, jeden na ad-hoc vyťažovanie dát z podnikových aplikácií a pod. Výsledný digitalizačný proces funguje „na pozadí“ na serveri a OIC server sa stará o odovzdávanie vstupno-výstupných dát medzi jednotlivými modulmi zodpovednými za vykonanie konkrétnej úlohy.

Digitalizácia a vyťažovanie faktúr

Riešenie oblasti digitalizácie a vyťažovanie faktúr je len jeden z možných procesov nastavených na platforme OIC.
Pre predstavu – z faktúry sa dajú vyťažiť tieto údaje:

Z hlavičky:

 • Číslo faktúry
 • IČO dodávateľa
 • DIČ dodávateľa
 • IČO odberateľa
 • DIČ odberateľa
 • Typ dokumentu (Faktúra/Dobropis/…)
 • Číslo objednávky
 • Číslo pôvodnej fa pre dobropis
 • Dátum splatnosti
 • DUZP
 • Variabilný symbol
 • Č. účtu dodávateľa
 • IBAN dodávateľa
 • Kód banky dodávateľa
 • Kód meny
 • Sadzba DPH spolu
 • DPH spolu
 • Suma s DPH spolu

A tieto údaje z položiek:

 • Číslo položky
 • Popis položky
 • Množstvo
 • Jednotky
 • Jednotková cena
 • Suma bez DPH
 • Sadzba DPH

Čo je Intelligent Capture Designer a na čo slúži?

Na konfiguráciu skenovacích a digitalizačných procesov (tzv. Capture Flows) sa používa Intelligent Capture Designer. V rámci Designera sa nastavujú:

 • Typy dokumentov pre digitalizáciu a ich indexové polia
 • Parametre importu dokumentov z externých zdrojov
 • Parametre skenovania papierových dokumentov
 • Spôsoby úpravy kvality obrázkov v systéme – napríklad orezanie, odstránenie šikmého naskenovania, odstránenie čiernych čiar, prevod do odtieňov sivej alebo na čiernobielu, identifikácia čiarových kódov atď.
 • Konverzia obrazových dokumentov do ďalších formátov (PDF atď.)
 • Parametre celostránkového OCR
 • Parametre exportu dát do cieľového systému (teda úložiska ECM, súborového systému a pod.)
 • Nastavenie automatickej klasifikácie a indexácie dokumentov

Obrázok: Príklad používateľského rozhrania s návrhom digitalizačného procesu

Potrebujete ďalšie informácie? Obráťte sa na náš obchodný tím (sales@ixtent.com), radi vás zoznámime s ďalšími výhodami našich riešení…