K 6. 6. 2019 sa skončila podpora produktu ReadSoft Invoices 5-8. Spolu s oznámením konca podpory vydala spoločnosť Kofax aj aktualizovaný kalendár s termínmi podpory novších verzií. Prehľad životného cyklu jednotlivých verzií ReadSoft INVOICES ukazuje nasledujúca tabuľka:

Na základe týchto lehôt je potrebné zvážiť včasný prechod na najnovšiu verziu produktu. IXTENT je na základe skúseností a znalostí súčasných riešení pripravený poskytnúť podporu existujúcim aj novým zákazníkom.

Kompletný prehľad verzií produktov ReadSoft