Podpora produktu Kofax Capture vo verzii 10.2 končí k dátumu 19. 8. 2020, pred týmto dátumom je preto nutný prechod na verziu 11.0. Spolu s oznámením o ukončení podpory vydala spoločnosť Kofax aj aktualizovaný kalendár s termínmi podpory novších verzií produktu. Prehľad životného cyklu jednotlivých verzií produktov vidieť v nasledujúcej tabuľke:


Na základe týchto lehôt je potrebné zvážiť skorý prechod na podporované verzie produktov. Spoločnosť IXTENT je na základe skúseností a znalostí súčasných riešení pripravená poskytnúť podporu súčasným aj novým zákazníkom.

Kompletný prehľad verzií produktov spoločnosti Kofax