Prioritou spoločnosti Microsoft je zdravie a bezpečnosť zamestnancov, zákazníkov, partnerov a komunít. V reakcii na krízu COVID-19 a nárast požiadaviek zákazníkov sme sa rozhodli revidovať podporu produktov a technológií SharePoint Server 2010.

Uvedomujeme si, že ukončenie podpory produktu môže byť v tejto dobe komplikáciou. Vieme tiež, že niektorí z vás práve prechádzajú na novšiu verziu SharePoint Serveru lokálne alebo na cloud pomocou SharePointu v Microsoft 365.

Budeme teda poskytovať rozšírenú podporu pre produkty SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 a Project Server 2010 do 13. apríla 2021, čím sa pôvodný koniec podpory (13. októbra 2020) predĺži o šesť mesiacov. To zahŕňa rozšírenú asistenciu poskytovanú naším zákazníckym helpdeskom (CSS) a mesačné aktualizácie zabezpečenia.

Viac informácií