Dne 11. 4. 2023 skončí rozšířená podpora pro Microsoft SharePoint 2013. Toto se týká jak základní verze Microsoft SharePoint Foundation 2013, tak placené verze Microsoft SharePoint Server 2013.

Co to znamená pro zákazníky?

Efektivně to bude znamenat konec životního cyklu SharePointu 2013, speciálně:

  • Žádná další (ani placená) podpora od Microsoftu.
  • Žádné další aktualizace, ani bezpečnostní záplaty.
  • Dominový efekt na produkty a řešení třetích stran pro SharePoint 2013, které z velké části také ukončí svou podporu této platformy.

Aktuální situace

Mnoho zákazníků využívá Microsoft SharePoint jako svůj primární systém pro správu dokumentů. Kromě toho je SharePoint hlavně aplikační platformou, hojné je proto jeho využití jako firemního intranetu, integrační platformy pro další systémy, nebo platformy pro hostování celé řady firemních webových aplikací. Speciálně verze SharePoint 2013 je stále populární, protože SharePoint Foundation 2013 byla poslední verzí SharePointu, která byla k dispozici zdarma. Všechny další verze již vyžadovaly licencování jak serverů, tak uživatelů. I proto mnoho zákazníků stále odkládá upgrade až do poslední chvíle.

Jak dál?

Zákazníkům doporučujeme provést upgrade na novější verzi SharePointu co nejdříve. Nabízejí se dva hlavní směry:

  1. Zůstat na on-premise technologii a migrovat na novější SharePoint Server. Aktuálně je nejnovější verzí SharePoint Server Subscription Edition, který byl vydán tento rok.
  2. Přechod do cloudu a migrace na SharePoint Online. Typicky se jedná o náročnější projekt, jak po technické, tak uživatelské stránce, ale dlouhodobě perspektivnější. Organizace má tímto možnost úplně opustit vlastní instalovanou infrastrukturu a správu serverů, a mít k dispozici vždy aktuální platformu s nejnovějšími funkcemi bez žádné další migrace v budoucnu.

Jak to bude s workflow?

Samostatnou kapitolou je SharePoint 2013 workflow engine pro tvorbu a běh pracovních postupů. Tento engine byl uveden právě na platformě SharePoint 2013, ale po strategickém rozhodnutí Microsoftu externalizovat pracovní postupy mimo SharePoint, již dále nebyl rozvíjen a žádným novým v SharePointu nahrazen. Ve výsledku tak všechny další verze SharePointu, včetně těch nejnovějších, stále využívají tento workflow engine pro správu procesů. Zatím sice nebyl oficiálně oznámen datum ukončení jeho podpory, ale očekává se, že k tomu dojde během následujících dvou let.

Je proto v zájmu zákazníků, aby se průběžně snažili převést svoje pracovní postupy na jiná řešení. V cloudu se nabízí migrace pracovních postupů do služby Microsoft Power Automate, která umožňuje velice efektivně a levně řešit jakékoliv automatizace v Microsoft 365. Na on-premise technologii se nabízí buď vlastní implementace automatizací, nebo využití některého z produktů třetích stran.

Toto upozornění se týká i zákazníků využívajících Nintex Workflow. Nintex Workflow poskytuje robustné prostředí pro snazší tvorbu a správu pracovních procesů v SharePointu, v principu ale klasické verze tohoto produktu běží na SharePoint 2010 nebo SharePoint 2013 workflow engine. V tomto případě doporučujeme postupný upgrade na moderní verze produktu:

  • V případě cloudové verze doporučujeme migrovat z Nintex Workflow for Office 365, který běží na SharePoint 2013 workflow engine, na moderní cloudovou platformu Nintex Workflow Cloud.
  • V případě on-premise verzí Nintex Workflow doporučujeme pro komplexní scénáře migraci na Nintex Automation On-Premises (v minulosti známé jako K2 Five). I vzhledem ke komplexnosti tohoto produktu, pro jednodušší scénáře doporučujeme provést nejdříve analýzu pro výběr nejefektivnějšího řešení procesů.

Odkazy:

Životní cyklus SharePoint Foundation 2013

Nintex Process Platform