Už ste počuli o produkte Core? Nie?

Tento unikátny softvér od OpenTextu zaradil do svojej prezentácie i Savinay Berry, viceprezident rovnakej spoločnosti na udalosti roku Innovation Tour v Mníchove. Vo svojej praktickej ukážke zoznámil účastníkov konferencie napríklad i s tým, ako je v Core jednoduché označit a poslať kolegovi výsek z hudobnej skladby bez zložitého vysvetľovania, kde sa kritické miesto nachádza a čo je s ním vhodné urobiť. Ďalej tiež aké jednoduché a efektívne môže byť označenie časti fotky grafikovi, kde je treba upraviť detail, bez dlhého vysvetľovania, v ktorom segmente sa daná časť nachádza. Jednotlivým užívateľom tohto cloudového riešenia je v rámci spolupráce možné prideľovať role – „pre čítanie“, „pre editáciu“, „manažér dokumentov“…atď.

Poďme sa na produkt Core pozrieť viac do detailu. Core umožňuje zamestnancom jednoducho zdieľať firemný obsah a súčasne poskytuje správcom IT viditeľnosť a možnosť bezpečnostnej kontroly, čo je pro mnohé spoločnosti orieškom. OpenText Core je jednoduchý a zároveň bezpečný spôsob, ako si užívatelia môžu zdieľať či synchronizovať informáce a pracovať na ľubovoľnom zariadení. Aplikácia SaaS je cenovo výhodná a poskytuje IT bohatú sadu funkcií, ktoré zaisťujú bezpečnosť a kontrolu. OpenText Core je kompatibilný s OpenText™ Content Suite a OpenText™ Documentom™, ktoré prispievajú k celostnej stratégii správy informácií, ktorá je zameraná na potreby uživateľov v jednotlivých organizáciách. Integráciou produktu Core s OpenText Content Suite a Documentom dosiahnete rozšírenie hodnoty a funkčnosti súčasného ECM pridaním schopnosti zdieľania a spolupráce v cloude. Core poskytuje zamestnancom, zákazníkom, partnerom a dodávateľom bezpečný priestor pre spoluprácu.

Core umožňuje:

  • Jednoduchý prístup k primárnym funkciám OpenText Core priamo z aplikácie Content Suite Smart UI a Documentum.
  • Ponecháva pôvodné dokumenty nedotknuté návrhmi a verziami vytvorenými v priebehu spolupráce s externými stranami.
  • Zdieľaný obsah je možné kedykoľvek stiahnuť v rámci ECM. Ide o kontrolovanú spoluprácu vytvorenú na účely podnikania. Zdieľanie súborov a možnosť spolupráce pomáha užívateľom realizovať svoju prácu pri dodržiavaní organizačných zásad pre správu informácií a ich zabezpečenia.
  • Jasná efektivita pracovných procesov tým, že pridáva štruktúru procesov dokumentov an zjednodušenie každodenných úloh.
  • Hlboká integrácia s Microsoft® poskytuje podporu na ukladanie e-mailov a príloh do aplikácie Outlook® a na spoluprácu s Office 365®.
  • Natívna mobilná aplikácia je podporovaná na mnohých zariadeniach. IT a administrácia OpenText Core je založená na SaaS modeli, takže môže byť nastavený a pripravený na použitie behom niekoľkých minút. Obsahuje všetko, čo potrebujete na zabezpečenie vašich súkromných informácií, a zároveň eliminujete náklady a IT zdroje potrebné na inštaláciu a údržbu prostredia pre spoluprácu v cloude.
  • Dashboardy a prehľady správ poskytujú správcom kľúčové informácie, vrátane informácii o využití úložiska podľa užívateľa, typu súboru a celkovej činnosti systému.
  • Správa uživateľov umožňuje správcom vytvárať účty, riadiť prístup, prideliť užívateľské kvóty, ukladať, uzamknúť a deaktivovať účty a prezerať pripojených užívateľov a zariadenia, vzdialene vymazať lokálny obsah na mobilných zariadeniach.

Video – rozhovor o produkte

OpenText Core pomáha uživateľom bezpečne zdieľať súbory a spolupracovať s kolegami, zákazníkmi a partnermi. Pre zákazníkov Content Suite a Documentum Core pridáva bezpečné zdieľanie obsahu a spolupráce mimo hranice podnikovej brány firewall. Kombinácia flexibility systému Core so stabilitou a výkonom zpracovania back-office ECM umožňuje užívateľom jednoduchšie spolupracovať a pracovať efektívnejšie.

Zaujalo Vás toto riešenie? Kontaktujte nás so svojimi otázkami!