Vážení obchodní priatelia,

dovoľujeme si vás osloviť s ďalším vydaním nášho štvrťročníka,
prajeme vám inšpiratívne čítanie a odpočinkové leto.

Tím IXTENT